Hermeetikud üldehituses kasutamiseks

Sababuild®450

Sababuild®450 on 1-komponentne , püsielastne, õhuniiskusel tahenev, MS-polümeeri baasil hermeetik sisetöödeks. Sababuild®450 on sobiv järgmisteks sisetöödeks: .Lagede, seinte ja raamide vuukide hermetiseerimiseks, Siseseinte pragude täitmiseks, Betoonelementide, krohvi ja betoonist siseseinte hermetiseerimine, Trepikodade vuukimis- ja parandustööd, Vuukimismaterjali standardid vastavad HACCP nõuetele, Nakkuvus kõikide ehitusmaterjalidega.

Sababuild®650

Sababuild®650 on 1-komponentne püsivalt elastne, õhuniiskusel tahenev, MS-polümeeril põhinev hermeetik fassaadi vuukide tihendamiseks.
Sababuild®650 on sobiv elamuehituse ja kommunaalehituse valdkondades (sees ja väljas):, Poorsete või betoonist fassaadielementide tihendamiseks, Tellismüüritise vuukide tihendamiseks, Raudbetoonsilluste vuukide tihendamiseks, metallist, aluminiumist ja/või plastikraamide tihendamiseks.

Sabaprotect M500

Sabaprotect M500 on suitsu- ja tulekindel,1-komponentne,elastne,õhuniiskusel tahenev,MS-polümeeri-baasil hermeetik pragude täitmiseks puidust või metallist aknaraamide vahel. Ehitskonstruktsioonid, hooldus ja renoveerimine.SabaprotectM500 on suurepärane hermeetik kuni 50 mm laiuste vuukide-pragude täitmiseks, kuni 120 minutit suitsu- ja tulekindlust, puidust või metallist akende ja kivist seina vahel.

Sabadrain

Sabadrain on1-komponentne, püsielastne, õhuniiskusel tahenev MS-polümeeril põhinev hermeetik äravoolurennide vuukide tihendamiseks. Sabadrain on sobilik roostevabast äravoolurennide ja–restide hermeetikuks puhtust nõudvates piirkondades.

Sabatack® Fast

On kiirendiga(2 komponentne tuub) elastne MS polümeeril põhinev liim, töödeldav max 20 min. Sobib eriti hästi metalli, alumiiniumi, klaasi, polüpropüleeni ja polükarbonaadi liimimiseks. Sabatack® Fast on peaaegu lõhnatu ja ei tilgu. Sobib hästi kasutamiseks masstootmises.