Hermeetikud ja silikoonid üldehituseks

SABA Sanitair

SABA Sanitair on 1-komponentne oksiimkarbamiidideta, elastne, silikooni põhine hermeetik vuukide tihendamiseks siseruumides. SABA Sanitair on eriti sobilik ehitamiseks, hoolduseks ja remondiks:
·seina ja põranda liitekohtade tihendamiseks, püsielastne
·vannitubade, tualettide ja köökide vuukide ja läbiviikude tihendamiseks

SABA Building Seal

SABA Building Seal on 1-komponentne, oksiimkarbanaatidevaba, silikooni baasil hermeetik fassaadi betoonelementide vuukide tihendamiseks, klaasi ja sanitaarvuukide tihendamiseks. SABA Building Seal on sobilik erinevateks rakendusteks ehituses, kinnisvarahoolduses ja remondis, Monoliitbetooni või betoonelementide tihendamiseks, fassaadi betoonelementide vuukide tihendamiseks, betoonsilluste ja ühendusliigendite tihendamine, ühendusliigendid müüritises, metallist, alumiiniumist ja sünteetilistest materjalidest raamide tihendamine(väljas ja sees)

Sababuild®450

Sababuild®450 on 1-komponentne , püsielastne, õhuniiskusel tahenev, MS-polümeeri baasil hermeetik sisetöödeks. Sababuild®450 on sobiv järgmisteks sisetöödeks: .Lagede, seinte ja raamide vuukide hermetiseerimiseks, Siseseinte pragude täitmiseks, Betoonelementide, krohvi ja betoonist siseseinte hermetiseerimine, Trepikodade vuukimis- ja parandustööd, Vuukimismaterjali standardid vastavad HACCP nõuetele, Nakkuvus kõikide ehitusmaterjalidega.

Sababuild®650

Sababuild®650 on 1-komponentne püsivalt elastne, õhuniiskusel tahenev, MS-polümeeril põhinev hermeetik fassaadi vuukide tihendamiseks.
Sababuild®650 on sobiv elamuehituse ja kommunaalehituse valdkondades (sees ja väljas):, Poorsete või betoonist fassaadielementide tihendamiseks, Tellismüüritise vuukide tihendamiseks, Raudbetoonsilluste vuukide tihendamiseks, metallist, aluminiumist ja/või plastikraamide tihendamiseks.

Sabaprotect S40

Sabaprotect S40 on suitsu- ja tulekindel ühekomponentne, elastne, silikooni baasil hermeetik paisuvuukide ja oksterasest aknaraamide ja betooni vahele. Sabaprotect S40 vastab EN13501-2:2007+A1:2009, on suitsu- ja tulekindel 60 minutit. Lisainfo on saadaval klassifitseerimis aruandes, dok nr YB1279-2-RA ja YB1279-3-RA, kuupäevaga 2.veebr2011.Uus ehitus, hooldus ja renoveerimine. Sabaprotect S40 kasutatakse suitsu- ja tulekindlates konstruktsioonides(tulekindlus 60 minutit) paisuvuukide tihendamiseks massiivkivi ja terasaknaraamide vahel.

Sabaprotect M500

Sabaprotect M500 on suitsu- ja tulekindel,1-komponentne,elastne,õhuniiskusel tahenev,MS-polümeeri-baasil hermeetik pragude täitmiseks puidust või metallist aknaraamide vahel. Ehitskonstruktsioonid, hooldus ja renoveerimine.SabaprotectM500 on suurepärane hermeetik kuni 50 mm laiuste vuukide-pragude täitmiseks, kuni 120 minutit suitsu- ja tulekindlust, puidust või metallist akende ja kivist seina vahel.

Sabadrain

Sabadrain on1-komponentne, püsielastne, õhuniiskusel tahenev MS-polümeeril põhinev hermeetik äravoolurennide vuukide tihendamiseks. Sabadrain on sobilik roostevabast äravoolurennide ja–restide hermeetikuks puhtust nõudvates piirkondades.

Sabatack® Fast

On kiirendiga(2 komponentne tuub) elastne MS polümeeril põhinev liim, töödeldav max 20 min. Sobib eriti hästi metalli, alumiiniumi, klaasi, polüpropüleeni ja polükarbonaadi liimimiseks. Sabatack® Fast on peaaegu lõhnatu ja ei tilgu. Sobib hästi kasutamiseks masstootmises.